ปลดหมอเปรมพ้นกก.สุขภาพใช้เสียง2ใน3

ปลดหมอเปรมพ้นกก.สุขภาพใช้เสียง2ใน3

ปลดหมอเปรมพ้นกก.สุขภาพใช้เสียง2ใน3
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กางพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ปลด 'หมอเปรม' พ้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต้องใช้เสียง 2 ใน 3

นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีเรียกร้องให้มีการพิจารณา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ว่า เหมาะสมต่อการทำหน้าที่ การเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ไม่เคยเกิดมาก่อน ต้องไปดูกฎระเบียบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ซึ่งทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพิ่งประชุมกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการเรียกประชุม 2 เดือนครั้ง เท่ากับจะมีการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายน ซึ่งต้องดูด้วยว่า ทาง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการ จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเดือนหน้า ด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุถึงการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการนอกจากการครบวาระแล้ว คือ 1.ตาย 2.ลาออก 3.ถูกจําคุก 4.มีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 5.ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 โดยมาตรา 14 ระบุว่า กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหลายข้อ โดย 1 ในนั้นคือ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook