รมว.กษ.ยันคงราคารับซื้อปาล์มน้ำมัน4.20บ.

รมว.กษ.ยันคงราคารับซื้อปาล์มน้ำมัน4.20บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รมว.กษ. เร่งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ - ก.มหาดไทย สำรวจข้อมูลทางเกษตรให้เสร็จเร็วที่สุด ยัน ราคารับซื้อปาล์มน้ำมันยังคง 4.20 บาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดว่า หลังการประชุมเตรียมข้อมูลแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ว่า จากมติที่ผ่าน ครม. ในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 100,000 ตัน และให้ดำเนินการภายใน 45 วันนั้น พบว่าที่ผ่านมา ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถรับซื้อได้ เนื่องจาก การสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันของกระทรวงเกษตรฯ ยังมีความล่าช้า ซึ่งวันนี้ตนได้เร่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อจะให้กระทรวงพาณิชย์สามารถรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่าขณะนี้ราคาการรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรยังคงราคาเดิม คือ 4.20 บาท ตามนโยบายรัฐบาล