ชุมพลดูก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะเดินทางตรวจติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ งบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งจากการรับฟังรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พบว่า ขณะนี้มีความคืบหน้า ร้อยละ 47 ล่าช้า กว่าแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 1.99 หรือ ประมาณ 15 วัน โดยขณะนี้ผ่านไปแล้ว 519 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี
2554 นี้ จากที่กำหนดไว้เดือน ก.ย.

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้ตั้งของบประมาณเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท เพื่อวางระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การสื่อสาร ถนน และภูมิทัศน์อื่นๆ ซึ่งจากการติดตามเร่งรัดความคืบหน้า เป็นรอบที่ 3 พบว่า แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่งานก็มีความคืบหน้าไปตามกรอบที่กำหนด