ด่านศุลกากร สตูลยึดน้ำปาล์มเถื่อนค่า3แสน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวนวัฒน์ ทัศนเสถียร นายด่านศุลกากรจังหวัดสตูล ได้แถลงผลถึงการปราบปราม การจับกุมและการตรวจยึดของนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อน จากประเทศมาเลเซีย ในช่วงของการเข้มงวดกวดขันของรัฐบาล หลังจากที่ราคาน้ำมัน
ปาล์มในประเทศไทย ปรับราคาสูงขึ้น โดยสามารถจับกุมน้ำมันปาล์มที่นำเข้าจากมาเลเซียได้ จำนวนแ 4,500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 300,000 บาท และได้ส่งของที่ยึดมาดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการและสรรพสามิต เอาไปดำเนินการ นอก
จากนี้ ยังมีการปราบปรามในพื้นที่ เรื่องของน้ำมันดีเซลเถื่อน และน้ำมันเถื่อนต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดสตูล ในขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มราคากิโลกรัมละ 45 บาท ราคากิโลกรัมละ 52 บาท ในส่วนของประเทศมาเลเซีย ราคากิโลกรัมละ 45 บาท จึงส่งผลให้มีการลักลอบเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่สตูล และจังหวัดใกล้
เคียงจำนวนมาก