พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร แปลภาษา คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร h
คำศัพท์เรียงตาม:

อักษรไทย

คำศัพท์ในหมวดH

 1. hae a penchant for doing something
 2. half a crown
 3. half a loaf is better than none
 4. half a mind
 5. hang a huey
 6. hang a left
 7. hang a louie
 8. happy as a lark
 9. happy as a sandboy
 10. hard as a rock
 11. have a ball
 12. have a bash at
 13. have a bee in his bonnet
 14. have a bee in one|s bonnet
 15. have a big mouth
 16. have a blow-out
 17. have a bone to pick with someone
 18. have a chip on one|s shoulder
 19. have a clean conscience
 20. have a clear conscience
 21. have a cloud on the brow
 22. have a crack at
 23. have a crow to pluck
 24. have a distaste for
 25. have a familiar ring
 26. have a finger in the pie
 27. have a fit
 28. have a flair for
 29. have a fling
 30. have a foot in both camps
 31. have a gift for
 32. have a go (at)
 33. have a good command of
 34. have a good head on one|s shoulders
 35. have a good mind
 36. have a good night
 37. have a good thing going
 38. have a good time
 39. have a grasp of
 40. have a great mind
 41. have a grude against
 42. have a grudge against
 43. have a hand in
 44. have a heart of gold
 45. have a heart-to-heart
 46. have a high opinion of
 47. have a liking for
 48. have a lot going for one
 49. have a lot of promise
 50. have a lot on one|s mind
 51. have a low boiling-point
 52. have a lump in my throat
 53. have a maggot in the brain
 54. have a near miss
 55. have a nice day
 56. have a pick-me-up
 57. have a price on one|s head
 58. have a right to do
 59. have a rough time
 60. have a say
กำลังโหลดข้อมูล
กำลังโหลดข้อมูล