26 ภาพ พิธีปิดประทับใจ! อำลา "โตเกียว 2020" อย่างเป็นทางการส่งไม้ต่อสู่ "ปารีส 2024"

รูปภาพของ พิธีปิดประทับใจ! อำลา "โตเกียว 2020" อย่างเป็นทางการส่งไม้ต่อสู่ "ปารีส 2024"

อัลบั้มภาพทั้งหมด พิธีปิดประทับใจ! อำลา "โตเกียว 2020" อย่างเป็นทางการส่งไม้ต่อสู่ "ปารีส 2024"