18 ภาพ สตง. มาแล้ว ลงพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ตรวจปม "เสาไฟกินรี"

รูปภาพของ สตง. มาแล้ว ลงพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ตรวจปม "เสาไฟกินรี"

อัลบั้มภาพทั้งหมด สตง. มาแล้ว ลงพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ตรวจปม "เสาไฟกินรี"