เพลง (เนื้อเพลง) เต่างอย [Instrumental] mp3 ดาวน์โหลดเพลง | Sanook Music

เพลง เต่างอย [Instrumental]

อัลบั้ม เต่างอย [Instrumental]

ศิลปิน จินตหรา พูนลาภ

24 เม.ย. 61

เนื้อเพลง เต่างอย [Instrumental]

เพลง: เต่างอย

ศิลปิน: จินตหรา พูนลาภ

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า

เต่างอย เต่างอย เต่างอย

เต่า เต่า เต่า งอย

หายไปใสพี่มิดจีลีละเด้อ

ไปสิเลอแจใดเล่าเออ

บ่าวอำเภอเดียวกัน

นั้นทำใจน้องขม

ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์ๆ

พนมมือกราบก้ม

ขอโชคที่เต่างอย

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า

เต่างอย เต่างอย เต่างอย

เต่า เต่า เต่า งอย

ไม่มีเสื่อมคล้ายมลายพอถอย

ชายคนเดียวเทียวคิดฮอดจนจ่อย

หัวใจสวอยเมือยม้อยลอยลม

จากสกลเมืองหนองหารล่ม

จากสกลเมืองหนองหารล่ม

ปล่อยน้องระทมขื่นขมน้ำตาย้อย

 

ส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน

วอนปาฎิหารผาแดงนางไอ่

องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ

ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย

สาวเต่างอยต้อยต่ำ

อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

วอนเต่างอยอ่อยใจ

ให้อ้ายคืนบ้านเฮา

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า

เต่างอย เต่างอย เต่างอย

เต่า เต่า เต่า งอย

ไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย

สาธุเด้อพญาเต่างอย

ลูบกระดองค่อยๆ

น้ำตาย้อยไหลตก

มามื้อนี่ได้มาขอโชค

มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค

วอนเต่างอยช่วย

โบก โบก โบก โบก โบก

ใจอ้ายคืนเต่างอย

 

ส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน

วอนปาฎิหารผาแดงนางไอ่

องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ

ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย

สาวเต่างอยต้อยต่ำ

อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

วอนเต่างอยอ่อยใจ

ให้อ้ายคืนบ้านเฮา

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า

เต่างอย เต่างอย เต่างอย

เต่า เต่า เต่า งอย

ไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย

สาธุเด้อพญาเต่างอย

ลูบกระดองค่อยๆ

น้ำตาย้อยไหลตก

มามื้อนี่ได้มาขอโชค

มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค

วอนเต่างอยช่วย

โบก โบก โบก โบก โบก

 

ใจอ้ายคืนเต่างอย

เนื้อหาจาก :JOOX