วัคซีนไข้หวัดใหญ่..ฉีดแล้วฉีดอีกจะดีมั้ย ?!

วัคซีนไข้หวัดใหญ่..ฉีดแล้วฉีดอีกจะดีมั้ย ?!
ร.พ. พญาไท

สนับสนุนเนื้อหา

 

ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงเวลาที่ไข้หวัดใหญ่จะกลับมาระบาดอีกครั้ง หากใครที่เคยฉีดวัควีนป้องกันไปแล้ว และอยากกลับมาฉีดซ้ำ ก็สามารถฉีดได้อีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค

การแพร่ติดต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งจากการถูกผู้ป่วยไอจามรดโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ในระยะ 1 เมตร เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย แต่บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก ปาก ตา ผู้ป่วยอาจเริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนป่วย ช่วง 3 วันแรกจะแพร่เชื้อได้มากที่สุด ระยะแพร่เชื้อมักไม่เกิน 7 วัน

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

  • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
  • ผู้ดูแลผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย และให้ผู้ป่วยสวมห้นากากอนามัยด้วย หลังดูแลผู้ป่วยทุกครั้ง ควรรีบล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทันที
  • ไม่ใช่้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
  • ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมือ่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  • หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังไอ จาม
  • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้ง ไข่ นม ผัก และผลไม้ ดื่มน้ำสะอาดและนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกลี่ยงการสูบบุหรี่และสุรา
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล