รวมรูปภาพของ พิตต้า ณ พัทลุง ใช้เวลาเพียงหนึ่งปี ปั้นรูปร่างให้ออกมาฟิตเป๊ะ! รูปที่ 10 จาก 34