รวมรูปภาพของ สัมผัสสายหมอกบนยอดภูผา ณ เมืองงามตา ‘จังหวัดชัยภูมิ’ รูปที่ 2 จาก 27