รวมรูปภาพของ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22 จัดเต็ม! โปรโมชั่น (ภาคกลาง) รูปที่ 1 จาก 73