สิมิลัน พร้อมเปิดเกาะ 15 ตุลาคม นี้ เตรียมชุดว่ายน้ำรอได้เลย!

สิมิลัน พร้อมเปิดเกาะ 15 ตุลาคม นี้ เตรียมชุดว่ายน้ำรอได้เลย!

สิมิลัน พร้อมเปิดเกาะ 15 ตุลาคม นี้ เตรียมชุดว่ายน้ำรอได้เลย!

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคมนี้ หลังจากที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ปิดเกาะสิมิลัน จ.พังงา งดการท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วง COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอคอยเพื่อจะได้กลับไปเยี่ยมชมความสวยงามทะเลอันดามันที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังที่ปิดเกาะยาวมานาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปชมความสวยงามของเกาะสิมัน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ติดอัน1 ใน 10 ของโลก

นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะสิมิลันกล่าวว่าในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเรามีความพร้อมเต็มร้อยเนื่องจากราถือปฏิบัติตามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เริ่มเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 ถึง 15 พ.ค.65 รวมเวลาประมาณ 7 เดือน เป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า - เย็นกลับ (One Day Trip) และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 3,850 คนต่อวัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้ดำเนินการในรูปแบบ New Normal นักท่องเที่ยวแยกออกมาเป็น 2 องค์ประกอบ

เนื่องจากต้องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องจัดทำระบบซึ่งเราแยกรูปแบบของการเข้ามาซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน สามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ 14 ต.ค. จนถึง 14 พ.ค. ตามประกาศเปิดอุทยานและประกาศซื้อตั๋วที่ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ประกาศไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ขยาย Sandbox มาจากภูเก็ต มีการทำระบบ SHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ผู้ประกอบการเองแยกออกมาเป็น 2 ส่วน ส่วนไหนที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าผ่านมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้ว สามารถดำเนินการเข้ามาซื้อตั๋วได้ ประกอบด้วย คนขับเรือ ไกด์ แต่ในส่วนเรือที่ยังไม่ผ่าน SHA PLUS จะต้องนำใบตรวจวัคซีน ใบฉีดยาวัคซีน นำมาประกอบในการซื้อตั๋วทุกคน

ส่วนนักท่องเที่ยว เองต้องผ่านการรับรองของผู้ประกอบการที่มีบัญชีรายชื่อตามแบบที่ต้องลงรายชื่อก่อนล่วงหน้าจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนของจังหวัด หลังจากที่เรือลงไปแล้วก่อนขึ้นเกาะก็จะมีระบบ New Normal ที่ผ่านมาตรฐานของ ปี 2564 ส่วนเรือ Diving เราจะเรือชุดปฏิบัติการออกตรวจเรือ Diving ทั่วทั้งอุทยานที่มีจุดดำน้ำ 21 จุด เราจะตรวจทุกลำ นักท่องเที่ยวเองต้องมีสำเนาใบฉีดวัคซีนติดตัวอยู่ด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่ของอุทยานเกาะสิมิลัน 85 คน ได้ฉีดวัคซีน 3 เข็มแล้วกันทุกคน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันของเรามีมาตรฐาน 100% ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้

ซึ่งเราจะเริ่มขายตั๋ววันแรกคือวันที่ 14 ตุลาคมนี้เป็นวันแรก สามารถจองตั๋วการเดินทางได้ 2 วิธี คือ นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วการเดินทางลงหมู่เกาะสิมิลัน ต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หรือ จองผ่านบริษัทนำเที่ยว ในแต่ละแห่งที่ทำธุรกิจนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งสามารถติดต่อ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ที่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หรือ โทร.076-453272