พณ.จ่อเปิดเมืองต้นแบบกระตุ้นศก.ท้องถิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ กล่าว ในการเปิดตัวโครงการ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น 1 ใน โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของรัฐบาล ที่จะช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้คนไทย มีความตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงานและการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้าและบริการจังหวัด ทั้งนี้จะมีการคัดเลือก เมืองต้นแบบ ใน 10 จังหวัด จากทั่วประเทศ เป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก เมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว หรือ สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ในเชิงสร้างสรรค์

ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาคาดว่า จะคัดเลือกเมืองต้นแบบ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เหลือ 10 จังหวัด เพื่อนำร่องโครงการได้ในเดือน พ.ค. ปีหน้า