รมช.คลัง ชี้ น้ำท่วมไม่กระทบจัดเก็บภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสรรพากรภาคและพื้นที่ที่มีการประชุมกันที่ จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่าขอให้ทุกพื้นที่กำหนดมาตรการเชิงรุกเรื่องมาตรการจูงใจกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ โดยยอมรับว่า ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์หลัก ในการปรับปรุงระบบภาษีที่จะประกาศใช้เต็มรูปแบบในปี 2555 ในการนี้ รมช.คลัง ยังกล่าวยืนยันถึงสถานการณ์น้ำท่วมเวลานี้ว่า ไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี แต่หากสถานการณ์รุนแรงเป็น
ระยะเวลานาน หรือมีวิกฤติเศรษฐกิจก็อาจจะมีผลได้ แต่น่าจะมีผลต่อตัวเลขการเจริญเติบโต ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิน 0.5% พร้อมกำชับให้สำรวจและกำหนดมาตรการผ่อนปรน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในการชำระภาษีและกรณีผู้บริจาคผ่านสำนักนายกฯ ที่จะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีด้วย