พณ.ดึงส.อ.ท.ดูแลสินค้าผลกระทบบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง การดูแลปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าว่า กระทรวงพาณิชย์ จะรับผิดชอบดำเนินการใน 2 ส่วนประกอบ ด้วยการทำให้ความสามารถของผู้ส่งออกไทยไม่ได้รับผลกระทบ จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย โดยจะเข้าไปดูว่ารายการสินค้าใด ที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า และกลุ่มใดเสียประโยชน์หลังได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว จึงจะสามารถ กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และส่วนที่ 2 คือการนำผลการประเมินและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ไปดำเนินการในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด

ทางด้านนายดุสิต นันทนาคร ประธานกรรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลและผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นอย่างมาก โดยเงินบาทที่แข็งค่าทุก 1 บาท ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาทโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงเพราะธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีก