นายกฯเตรียมอ่านจดหมายชวนไทยปรองดอง

นายกฯเตรียมอ่านจดหมายชวนไทยปรองดอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดประชุมร่วม 4 ภาคส่วน ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนนักธุรกิจ รวมถึงกลุ่มมวลชน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายกฯ ย้ำว่า อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันขับเคลื่อน ตามแผนปรองดอง 5 ข้อ ที่เคยเสนอไว้ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ จะให้ดำเนินการขบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคาดว่า จะใช้ระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นจะนำมาประมวลผล เพื่อทำให้แผนปรองดองมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ นายกฯ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน จัดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นในอีก 2 สัปดาห์ โดยตัวเองจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขณะที่ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตัวแทนภาคธุรกิจ กล่าวว่า ทางภาคธุรกิจ พร้อมเดินหน้าตามแผนปรองดอง ซึ่งเบื้องต้นได้นัดหมายตัวแทนภาคธุรกิจให้แสดงความคิดเห็น รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ ในเวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรี จะอ่านจดหมายจากนายกรัฐมนตรีถึงประชาชนชาวไทย บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนปรองดอง โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ด้วย