สินค้าไทยรุ่ง! กาตาร์อยากทำธุรกิจระยะยาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจ และนักลงทุนจากประเทศกาตาร์ ในกลุ่มสินค้าอาหารว่า การหารือในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางเยี่ยมประเทศกาตาร์ของนายกฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยคณะนักธุรกิจดังกล่าว เป็นสมาชิกของ Qatari Businessmen Association ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำเข้าที่มีศักยภาพ โดยนอกเหนือจากสินค้าอาหารแล้ว ยังสนใจสินค้าอื่น ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า อะไหล่ยานยนต์ และสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงธุรกิจประเภทออกแบบก่อสร้าง การตกแต่งภายใน ธุรกิจเพื่อสุขภาพ สปา ตลอดจนรักษาพยาบาล โดยกาตาร์ มีความประสงค์ที่จะซื้อสินค้าไทยโดยตรง ไม่ผ่านประเทศที่ 3 เช่น ดูไบ และต้องการที่จะทำการค้ากับประเทศไทย ในลักษณะ long term business พร้อมทั้ง ประสงค์ที่จะให้มีการลงทุนร่วมระหว่าง 2 ประเทศ ไม่เฉพาะการค้ากับในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางเท่านั้น แต่จะรวมถึงประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือด้วย

นอกจากนี้ กาตาร์ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดทำฉลากสินค้าว่า ควรให้มีภาษาอาราบิกบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง โดยคาดว่า ในปีนี้การค้าระหว่างไทยกับกาตาร์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกาตาร์มีศักยภาพในด้านการค้า และการลงทุนสูง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด