ธปท.ยัน ยังไม่พบเงินไหลเข้าออกผิดปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.วงษ์วธู โพธิรัชต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การออกมาตรการผ่อนผัน การนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ของ ธปท. ในช่วง เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณเงินทุนไหลออกมีมากขึ้น เกิดภาวะสมดุลกับปริมาณเงินทุนไหลเข้า โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่ เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามดูแลภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วงนี้ ยังไม่พบการไหลเข้าออกของเงิน ที่มีจำนวนมากผิดปกติ และยังไม่พบการเก็งกำไรค่าเงิน โดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนได้ ส่วนการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท เป็นไปตามค่าเงินสกุลหลัก และเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค โดยยืนยันว่า ค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่ากว่าค่าเงินสกุลอื่น