เหยื่อท่อก๊าซระเบิด รับมอบเงินเยียวยาจาก ปตท. จ่ายเบื้องต้นแล้ว 26 ล้านบาท

เหยื่อท่อก๊าซระเบิด รับมอบเงินเยียวยาจาก ปตท. จ่ายเบื้องต้นแล้ว 26 ล้านบาท
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท.มอบเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยท่อส่งก๊าซระเบิด ที่บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นกว่า 26 ล้านบาท

(9 พ.ย.63) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ลานหน้าโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ร่วมกันเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิด เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาร่วมกันแล้วว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 74 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส  10 ราย ผู้ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 21 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 43 ราย

โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับค่าชดเชยรายละ 5 ล้านบาท รวม 3 รายเป็นเงิน 15 ล้านบาท ผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน 10 ราย ได้รับค่าชดเชยรายละ 5 แสนบาท รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท ผู้บาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 21 รายได้รับค่าชดเชยรายละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 4 ล้าน 2 แสนบาท และบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 43 รายได้รับค่าชดเชยรายละ 5 หมื่นบาท รวมเป็นเงิน 2 ล้าน 1 แสน 5 หมื่นบาท  รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ที่นำมามอบให้การช่วยเหลือจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 26,350,000 บาท 

ทั้งนี้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายจากบริษัทประกันภัย (แล้วแต่กรณี) อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น และ ปตท. อยู่ระหว่างเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสอย่างมาก ส่วนค่าความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินขณะนี้ทางบริษัทประกันภัย ทั้งอาคารบ้านเรือน อาคารโรงเรียน อาคารโรงพัก และร้านค้าที่ได้รับผลกระทบและรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อยู่ระหว่างการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้  หลังจากชดเชยค่าเสียหายแล้วทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาเข้ามาดูแลทางด้านสภาพจิตใจของชาวบ้านและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้  

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า สำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยจะมีคนของภาครัฐโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าชุดและมีคณะทำงานของบริษัท ปตท. เพื่อมาดูแลเยียวยาให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดท่อส่งก๊าซระเบิด โดยมีการประชุมกันหลายครั้ง จนได้ข้อยุติว่าในส่วนของ ปตท. ได้จัดเงินส่วนหนึ่งชดเชยให้สำหรับครอบครับผู้ที่เสียชีวิตในวงเงินรายละ 5 ล้านบาท ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสรายละ 5 แสนบาทแต่มีปลีกย่อยในส่วนของ 5 แสนบาทอาจจะได้เกินกว่านี้ซึ่งจะมีเงินเยียวยาอีกก้อนหนึ่ง

สำหรับในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าเสียหายอาจถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ก็จะมีเกณฑ์ของทางบริษัทประกันภัยในการประเมินผลกระทบอีกครั้ง ส่วนผู้บาดเจ็บที่ได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านก็จะได้รับการชดเชยรายละ 2 แสนบาท และ 5 หมื่นบาทสำหรับผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งเหล่านี้ทางบริษัทประกันจะดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลร่วมทั้งเรื่องทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้