ลาออกก็ไม่รอด! อสส.สั่งสอบดุลพินิจ "เนตร" สั่งไม่ฟ้อง "บอส" ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ลาออกก็ไม่รอด! อสส.สั่งสอบดุลพินิจ "เนตร" สั่งไม่ฟ้อง "บอส" ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อช่วงเย็นของวันนี้ (11 ส.ค.) สำนักงานอัยการสูงสุดได้ออกเอกสาร สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสั่งคดีนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา และตั้งคณะทำงานตรวจสอบการสั่งคดีของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด 

สำหรับประเด็นการสั่งไม่ฟ้อง คดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวอย่างแพร่หลายว่าเป็นการสั่งคดีที่ขาดความระมัดระวังหรือไม่ ในการตรวจสอบการสั่งคดีของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยรวดเร็ว อัยการสูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มีคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 1446/2563 ลงวันที่ 10 ส.ค. 63 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานตรวจสอบความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหา โดยคณะทำงานประกอบด้วย

1. นายสมศักดิ์ บุญทอง หัวหน้าคณะทำงาน อดีตรองอัยการสูงสุด

2. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ คณะทำงาน เจ้ากรมพระธรรมนูญ

3. พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน คณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานตุลาการศาลทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

4. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล คณะทำงาน อดีตรองอัยการสูงสุด

5. นายถาวร พานิชพันธ์ คณะทำงาน อดีตรองอัยการสูงสุด

6. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เลขานุการ

7. ร้อยตำรวจเอก สกลกริช ฤทธิ์เดช ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ว่าการรับฟังพยานหลักฐานเป็นไปตามหลักกฎหมายชอบด้วยเหตุผลและใช้ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบหรือไม่เพียงใด แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณา

โดยในวันนี้ (11 ส.ค. 63) นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุด เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการสั่งสำนวนคดีนี้ และเป็นการแสดงสปิริต (Spirit) แก่องค์กรอัยการ และต้องการให้ทุกคนในสังคมเกิดความสบายใจ โดยยืนยันว่าการสั่งคดีนี้ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน และตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เนตร นาคสุข