นายกฯ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ชูหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม เป็นปัจจัยหลักแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศอย่างยั่งยืน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 4 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคมนี้ ณ อาคาร 9 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีจุดประสงค์กระตุ้นการสร้างหลักธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาภายในงาน ว่า หลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งมั่นคง แต่ยอมรับว่าสังคมไทยยังมีปัญหาเรื่องความเชื่อในหลักคุณธรรมและค่านิยมที่ผิด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอย้ำว่าจะใช้หลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมที่ถูกต้องเป็นปัจจัยหลักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในสังคม สำหรับกิจกรรมภายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะมีการจัดเสวนาในห้วข้อเรื่องฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ครอบครับอบอุ่น สหกรณ์คุณธรรม และต้นแบบธุรกิจคุณธรรม และองค์กรเครือข่าย ยังได้ร่วมกันจัดตลาดนัดคุณธรรมเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างพลังคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด