CAT เปิดตัวแคมเปญสื่อโฆษณา ตอกย้ำผู้นำสื่อสารโทรคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ

CAT เปิดตัวแคมเปญสื่อโฆษณา ตอกย้ำผู้นำสื่อสารโทรคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

CAT เปิดตัวสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านสื่อสารโทรคมนาคมหนึ่งเดียวที่มีโครงข่ายและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ ตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของทุกคนในการติดต่อสื่อสาร

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอดแบนด์ รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า หลังจากที่ CAT Telecom ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่และพัฒนาแบรนด์เป็น CAT เพื่อให้มีความโดดเด่น ทันสมัย ผู้บริโภคสามารถรับรู้ จดจำ และเข้าถึงแบรนด์ CAT ได้ง่ายขึ้น CAT จึงได้ว่าจ้าง โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำการรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนของ CAT ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง อันเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นในองค์กร และความภักดีต่อแบรนด์ CAT อย่างต่อเนื่องและในระยะยาว ซึ่งการนำเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์-องค์กรนี้จะมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัส มีส่วนร่วม และจดจำการเปลี่ยนแปลงของ CAT โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะ 1 : Branding Campaign สร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ใหม่ Re-branding จาก CAT Telecom เป็น CAT พร้อมทั้งจุดยืน และบทบาทใหม่ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง

ระยะ 2 : มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมต่อแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของ CAT อย่างต่อเนื่องและความเข้าใจในบริการของ CAT
ระยะ 3 : ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารที่พร้อมให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารของคนไทยผ่านกิจกรรม

นายรติ พันธุ์ทวี Management Partner โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กล่าวถึงแนวคิดในการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรของ CAT ว่า วันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ชีวิตของเราทุกคนง่ายขึ้น และสามารถสื่อสารได้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้น ราวกับว่าบุคคลปลายทางที่เราติดต่อด้วยนั้นมาอยู่ตรงหน้า ความรู้สึกเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าขาดโครงข่ายทางการสื่อสารที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเป็นผู้สนับสนุน

CAT ซึ่งเป็นผู้นำโครงข่ายการสื่อสารระดับชาติ และเป็นองค์กรสำคัญของประเทศที่พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารของคนไทย วิวัฒนาการสู่จุดสูงสุด ที่เร็วกว่า สะดวกกว่า ทันสมัยกว่า เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้น สู่รูปแบบการสื่อสารที่สุนทรีย์อย่างแท้จริง

ภาพยนตร์โฆษณาชุด "สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร" ความยาว 60 วินาที เป็นการนำเสนอแนวคิดของแบรนด์ CAT ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อรองรับความต้องการด้านการสื่อสารของคนไทย ด้วยการเพิ่มช่องทางสู่รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย และทำให้การสื่อสารต่างๆ นั้นเหมือนจริงที่สุด ได้อารมณ์ที่สุด เพื่อความสุนทรีย์ในการสื่อสารของทุกๆ คน โดยนำเสนอภายใต้แนวคิด "ทุกๆ การสื่อสาร สัมผัสได้" ที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นศักยภาพของ CAT และเข้าใจในบริการมากขึ้น และที่สำคัญภาพยนตร์ชุดนี้เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่เข้าใกล้กับชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณานำเสนอวิวัฒนาการของ CAT โครงข่ายการสื่อสารที่รองรับทุกๆ การสื่อสารในชีวิตประจำวันของทุกคน ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และนำเสนอถึงประสิทธิภาพของ CAT โครงข่ายการสื่อสารระดับชาติ ที่ช่วยให้คนไทยทั้งชาติได้สื่อสารอย่างเต็มอารมณ์

ด้านกลยุทธ์การใช้สื่อ จะเน้นการใช้สื่อที่เข้าถึงครอบคลุม และครอบคลุม เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติที่ดีและความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการเปิดตัวแคมเปญในการสร้างการรับรู้และการจดจำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีสื่อโฆษณาลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ในเดือนพฤษภาคมด้วย