ก.พาณิชย์เผย สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไทย หลังผลเลือกตั้งสหรัฐ

S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางทางเศรษฐกิจ หลังจากทราบผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา เป็นการชิงชัยระหว่าง นางฮิลลารี คลินตัน และ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งจากทั้ง 2 พรรคใหญ่ โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

ผลจากการวิเคราะห์ หาก นางฮิลลารี ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดี จะส่งผลกระทบต่อไทย ทั้งด้านดีและด้านเสีย เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แต่อาจจจะมีการเรียกร้องแก้ไขข้อตกลงทางการค้า เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย รวมทั้งไม่เห็นพ้องกับ TPP หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกของ นายบารัค โอบามา

ขณะที่คนไทยในสหรัฐอเมริกา อาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีบุคคลที่มีรายได้สูง และนโยบายดึงดูดแรงงานทักษะสูงให้เข้ามาทำงานมากขึ้น ส่วนเรื่องภาคการท่องเที่ยวของไทย ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก

ส่วนผลวิเคราะห์ถ้า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ คาดว่าจะผุดนโยบายดึงการลงทุนจากต่างประเทศกลับไปอเมริกา เพื่อหวังจะสร้างงานให้กับคนสหรัฐฯ อีกทั้งยังไม่สนับสนุนการจัดตั้งการค้าเสรีทุกรูปแบบ ที่ส่วนนี้จะเป็นผลดีกับไทย เพราะยังไม่ได้เข้าร่วมข้อตกลง TPP

นอกจากนี้ คาดว่า นายทรัมป์ จะสร้างกำแพงภาษีขึ้นมา เพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากประเทศจีน ที่จะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน เพราะไทยก็ส่งออกไปจีน เพื่อส่งไปต่อยังสหรัฐฯ อีกที ขณะที่นโยบายต่างๆ ที่ต่างกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะยังทำให้เป็นปัญหาต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีก เพราะมีการชะลอปรับอัตราดอกเบี้ย

ทางด้านผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย หาก นายทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี คาดว่าจะมีมาตราต่อต้านก่อการร้ายที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้มีการก่อการร้ายในเขตภูมิภาคอื่นๆ แผ่ขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก ส่วนผลกระทบต่อคนไทยในสหรัฐฯ นั้น จะมีนโยบายลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และหยุดกีดกันและลดจำนวนแรงงานต่อถิ่น