กปปส.ยื่นปปช.จี้ชี้มูลนายกปมข้าว-น้ำ3.5แสน

กปปส.ยื่นปปช.จี้ชี้มูลนายกปมข้าว-น้ำ3.5แสน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


แกนนำ กปปส. ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. เร่งชี้มูลความผิด นายกรัฐมนตรี จงใจร่วมทุจริตโครงการจำนำข้าวและแผนน้ำ3.5 แสนล้านบาท

นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ประธานภาคีเครือข่ายประชาชน 77 จังหวัด และ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ในฐานะหนึ่งในแกนนำ กปปส.ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่าน นายสุชาติ ฉิมน้อย ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้มีการเร่งรัดดำเนินคดีกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในหลายเรื่องเช่น กรณีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวกรณีกระทำการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 ในเรื่องการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท กรณีการจงใจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งทุกกรณีที่ล้วนแล้วแต่มีพยานหลักฐานที่ชัดแจ้งแทบทั้งสิ้นจึงขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เร่งไต่สวนเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้กระจ่างชัดต่อไป