สกอ.เผยหารือรมว.ศึกษาธิการ รับมือบัณฑิตตกงาน

สกอ.เผยหารือรมว.ศึกษาธิการ รับมือบัณฑิตตกงาน ชี้เปิดช่องให้นศ.ปี 2-4 สามารถกู้ยืมได้ จากเดิมที่ต้องกู้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี1 เท่านั้น พร้อมชงลงทุนปรับหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติ หวังดึงเด็กทั่วเอเชียมาเรียนไทย คาดปีการศึกษา 2552 เตรียมประกาศเป็นมีแห่งคุณภาพการศึกษาไทย

// //

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวภายหลังเข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ได้รายงานเรื่องหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับรมว.ศึกษาธิการ โดยเสนอเรื่องที่เกี่ยวเนื่องในเชิงนโยบาย 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่าควรปรับปรุงเรื่องกระบวนการจัดสรรเงินลงไปยังสถานศึกษาและตัวนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาเรื่องความล่าช้าอยู่บ้าง

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้ให้ความเห็นว่า ควรขยายจำนวนทุนเพิ่มขึ้น และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2-4 มีสิทธิ์กู้ยืมได้ ซึ่งตามกฎหมายเดิมกำหนดให้กู้ต่อเนื่องเท่านั้น ทำให้ผู้ที่ไม่ได้กู้ตั้งปี 1 ไม่สามารถกู้ได้ ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือร่วมกับรศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกยศ. ถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง

2 เรื่องการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาคเอเชีย หรือ (EDUCATION HUP) โดยมีเป้าหมาย เพื่อดึงนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาคนี้ให้สนใจเข้ามาเรียนที่ประเทศไทย แต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังต้องอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า และความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องลงทุน

ขณะนี้สกอ.กำลังสำรวจจำนวนหลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติอยู่แล้วและประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น สาขาด้านการแพทย์ เกษตรศาสตร์ และท่องเที่ยว เพื่อวางนโยบายเพิ่มจำนวนนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศให้มากขึ้น ดร.สุเมธ กล่าว

ส่วน 3คือ เสนอให้ประกาศปีการศึกษา 2552 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษาไทย เน้นย้ำถึงกระบวนตรวจสอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งระบบประเมินภายนอกและภายใน ที่ต้องนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนอย่างแท้จริง และ 4.คือเสนอโครงการที่เชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการ หรือเอกชนเข้ามาสนับสนุนการศึกษามากยิ่งขึ้น เช่น โครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น

ดร.สุเมธ กล่าวต่อว่า ทั้ง 4 ข้อเสนอที่กล่าวไปนั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐบาลทั้งสิ้น และในวันที่ 8 มกราคมนี้ เชิญรมว.ศึกษาธิการเข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)ชุดใหม่ที่มี ศ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานด้วย

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด