ธปท. ใช้ระบบการหักบัญชีเช็คด้วย ICAS

ธปท. ใช้ระบบการหักบัญชีเช็คด้วย ICAS
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. และธนาคารสมาชิกศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มใช้ระบบการหักบัญชีเช็ค โดยใช้ภาพเช็ค (ICAS) เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป         ทั้งนี้ ระบบ ICAS เป็นการบูรณาการทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย ที่ ธปท. สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิกศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหักบัญชีเช็คในการสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ทำให้การหมุนเวียนเงินในธุรกิจและระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยมีลักษณะเด่น 3 ประการ ได้แก่ 1. ระบบ ICAS ใช้ภาพเช็คที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในการพิจารณาตัดจ่ายเงินแทนการส่งเช็คต้นฉบับ ให้กับธนาคารเจ้าของเช็ค จึงไม่มีภาระในการขนส่งเช็ค 2. เมื่อติดตั้งระบบ ICAS ทั่วประเทศแล้วจะใช้เวลา 1 วัน ทำการเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศ และ 3. ภาพเช็คที่ทำธุรกรรมผ่านระบบ ICAS ได้รับการรับรองให้เทียบเท่าเอกสารจริงภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 จึงใช้อ้างอิงในกระบวนการทางกฎหมายได้       สำหรับ การใช้ระบบ ICAS ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อขยายการใช้งานให้ครบทุกสาขา หลังจากนั้นจะขยายไปสู่ภูมิภาคต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!