ตลท.เผยนักลงทุนต่างชาติยังไม่ถอนลงทุนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะนี้ ยังไม่พบว่า มีการถอนการลงทุนจากตลาดหุ้นไทย แต่มีการเทขายออกมาบ้างเล็กน้อย หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในตะวันออกกลาง และเหตุภัยพิบัติในญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไป ที่จะประเมินความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในญี่ปุ่น โดยต้องติดตามต่อไปว่า ญี่ปุ่นจะฟื้นฟูประเทศได้เร็วเพียงใด เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบัญชีลูกค้าซื้อขายหุ้นเพิ่มเป็น 6 แสนบัญชี จากเดิมที่มี 5 แสนบัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีการซื้อขายสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น จาก 1.3 แสนบัญชี เป็น 1.6 แสนบัญชี หรือเติบโตร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา