การบินไทยเผยรายได้ปี53โตร้อยละ12.4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2553 ประสบความสำเร็จ แม้จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟ ระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์ ทำให้น่านฟ้าระยะหนึ่ง และเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศแต่ยังสามารถทำรายได้ 1.84 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 12.4 ส่วนผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม ปี 2554 สูงกว่า เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1 อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 17.8 ส่วนการขนส่งสินค้าและพัสดุสูงขึ้นร้อยละ 11.6

นอกจากนี้ บริษัทมีการอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พ.ค. นี้