ธปท.เผยระบบธนาคารพาณิชย์53มีประสิทธิภาพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา ระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวม มีเสถียรภาพขยายตัวร้อยละ 11.3 สินเชื่อและเงินฝากขยายตัวในเกือบทุกประเภท โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวร้อยละ 9 สินเชื่อ SME ขยายตัวร้อยละ 7.4 สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 17.7 ส่วนเงินฝากขยายตัวร้อยละ 8.3 แต่ยังเพิ่มน้อยกว่าสินเชื่อ ส่งผลให้สภาพคล่องตรึงตัว ด้านสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ หนี้ NPL เหลือร้อยละ 3.6 โดยมียอดคงค้าง 312.6 พันล้านบาท ซึ่งลดลงจากการรับชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการขายหนี้

ทั้งนี้ระบบธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 จากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อในปี 2554 ทิศทางการขยายตัวได้เร็ว ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง