รวมรูปภาพของ 3 ลำยอง จาก ทองเนื้อเก้า ทั้ง 3 ยุค รูปที่ 10 จาก 22