วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในกี่วัน?

วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในกี่วัน?

วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในกี่วัน?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท. ไขข้อสงสัย หลังลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีระยะเวลาดำเนินการอย่างไร และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในกี่วัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไขข้อสงสัยหลังลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีระยะเวลาดำเนินการอย่างไร ซึ่งหลังจากลูกหนี้ลงทะเบียนงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ผ่านทาง www.bot.or.th/debtfair สำเร็จแล้ว โดย ธปท. จะส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่ร่วมในมหกรรมฯ จากนั้นเจ้าหนี้จะติดต่อกลับลูกหนี้ภายใน 18 วัน โดยเจ้าหนี้จะพิจารณาตามสถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ 
bot

สำหรับกรอบระยะเวลาดำเนินการมีดังนี้

1. ยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ www.bot.or.th/debtfair
2. แบงก์ชาติส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่ร่วมในมหกรรมฯ ตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุ (ภายใน 3-4 วันหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ)
3. ลูกหนี้รอรับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเงื่อนไจ (ภายใน 14 วัน หลังจากผู้ให้บริการทางการเงินรับคำขอจากแบงก์ชาติ)

หากลูกหนี้ไม่ได้รับการติดต่อหลังจากลงทะเบียนเกิน 18 วัน สามารถติดตามสถานะกับเจ้าหนี้ที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลย