สรุปวิธีใช้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

สรุปวิธีใช้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดขั้นตอน วิธีใช้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จองโรงแรม-ที่พัก สุดง่าย แบบครบจบในม้วนเดียว

หลังจากที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เพื่อขอรับสิทธิส่วนลดที่พักจำนวน 2 ล้านสิทธิ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 64

สิทธิที่จะได้รับหากลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สำเร็จมีดังนี้

  • ส่วนลดค่าโรงแรม-ที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน หรือสูงสุด 15 ห้องต่อคืน

  • คูปอง 600 บาทต่อวัน ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ โดยชำระ 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก ถึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน หลังเวลา 17.00 น.

  • คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30 ที่นั่ง โดยสามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรม

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ไปแล้วนั้นจะสามารถเริ่มจองโรงแรม-ที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

วิธีใช้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีดังนี้

ขั้นตอนจองโรงแรม เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

  1. NO NEED to register : ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ถ้าไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันต้องลงทะเบียนใหม่

  2. ประชาชน Booking : จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน)

  3. โรงแรม Booking : โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

  4. Payment : รับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก 60% ของที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง

  5. Payment successful : รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอปฯเป๋าตัง

  6. Check in : เช็กอินที่โรงแรม เมื่อถึงวันที่เข้าพัก ต้อง สแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอินบนแอปฯเป๋าตัง , สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน , ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

  7. Check out : เช็กเอาท์ โรงแรม ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอาท์