เยียวยาประกันสังคม เจาะ 9 กิจการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้เงินเยียวยาแน่ๆ มีอะไรบ้างเช็กเลย!

เยียวยาประกันสังคม เจาะ 9 กิจการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้เงินเยียวยาแน่ๆ มีอะไรบ้างเช็กเลย!

เยียวยาประกันสังคม เจาะ 9 กิจการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้เงินเยียวยาแน่ๆ มีอะไรบ้างเช็กเลย!

เจาะลึก 9 ประเภทกิจการ เยียวยาประกันสังคม กลุ่มนายจ้าง-ลูกจ้าง ในพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ที่เห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศควบคุมพื้นที่สูงสุดใน 10 จังหวัด เพื่อลดผลกระทบในระยะสั้น ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคม ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ครอบคบุท 9 กิจการ ซึ่งแต่ละกิจการ Sanook Money ได้จำแนกออกมาเป็นรายละเอียดให้เห็นชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

9type

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

 • โรงแรม
 • รีสอร์ท
 • เกสต์เฮ้าส์
 • ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด
 • การบริการด้านการจัดเลี้ยง
 • การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

 • การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด
 • การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง
 • การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
 • การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมรถยนต์

 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • การขายปลีกสินค้าทั่วไป

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • กิจกรรมของมัคคุเทศก์
 • กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
 • การบริการทำความสะอาด
 • การจัดการประชุมและจัดแสดงสินค้า (Event)

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การตรวจสอบบัญชี
 • การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 • กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

การก่อสร้าง

 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • การก่อสร้างถนน
 • สะพานและอุโมงค์
 • การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

 • กิจกรรมสปา
 • กิจกรรมการแต่งผม
 • กิจกรรมการดูแลความงาม
 • แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
 • กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

 • การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย
 • กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา
 • กิจกรรมด้านสวนสนุก และธีมปาร์ค
 • กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

อ่านข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม