ม33เรารักกัน โอนเงิน 1,000 บาท งวดที่ 3 เข้าแอปฯ เป๋าตังแล้ววันนี้

ม33เรารักกัน โอนเงิน 1,000 บาท งวดที่ 3 เข้าแอปฯ เป๋าตังแล้ววันนี้

ม33เรารักกัน โอนเงินงวดที่สามให้ผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com จำนวน 1,000 บาท แล้ววันนี้ (5 เม.ย. 64)

เข้าสู่งวดที่สามของการโอนสิทธิ ม33เรารักกัน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันนี้ (5 เม.ย. 64) โดยตารางรับเงิน ม33 เรารักกัน มีดังนี้

  • งวดที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่ 4 วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ

  • ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย. 64

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "ม.33 เรารักกัน"