ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ไปแล้วแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนรับ 4,000 บาท รีบติดต่อประกันสังคม

ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ไปแล้วแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนรับ 4,000 บาท รีบติดต่อประกันสังคม

ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ไปแล้วแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนรับ 4,000 บาท รีบติดต่อประกันสังคม

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com แล้วให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 8-11 มี.ค. 64

โครงการ ม.33 เรารักกัน เปิดศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน โดยผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (Smartphone) แต่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 จะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 8-11 มี.ค. 64

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (Smartphone) และไม่เคยลงทะเบียนขอให้เข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนในวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมนำหลักฐานการลงทะเบียน เช่น บัตรประชาชนแบบ Smart Card ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้)

33

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "ม.33 เรารักกัน"