ครม. เห็นชอบร่าง MOU ไทย - เกาหลี ดูราง

ครม. เห็นชอบร่าง MOU ไทย - เกาหลี ดูราง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย กับที่ดินการขนส่งและกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะมีกิจกรรมการพัฒนาระบบรางร่วมกัน ในลักษณะการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการศึกษาดูงานระหว่างกัน ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน ทั้งนี้ จากการร่วมมือกันของทั้ง 2 ประเทศ ทำให้เชื่อว่า ทางเกาหลี จะให้ความสนใจประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระบบโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2 ล้านล้านบาทของไทย อย่างแน่นอน  

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!