มหาเศรษฐีโลก 1,426 คน เขาอยู่ตรงไหนกันบ้าง ?

มหาเศรษฐีโลก 1,426 คน เขาอยู่ตรงไหนกันบ้าง ?
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผลการเดินทางเยือนปาปัวนิวกินี โดยมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี

ว่าได้มีการเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีช่องทางติดต่อประสานงานในการหารือและติดตามความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติ ที่ปาปัวนิวกินีสนับสนุนคนไทยให้เข้ามาลงทุน และจะใช้คณะทำงานดังกล่าวหารือในรายละเอียด

สำหรับสินค้าเกษตร จะให้มีความร่วมมือด้านการผลิตสินค้าแปรรูป เนื่องจากปาปัวนิวกินีมีสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพิ่มการส่งออกสินค้าของไทย

สำหรับข้าว ปาปัวนิวกินีนิยมบริโภคข้าวไทย โดยไทยและปาปัวนิวกินีจะส่งเสริมการนำเข้าข้าวไทย

นอกจากนี้จะขยายความร่วมมือด้านการประมง อุตสาหกรรมก่อสร้าง และความร่วมมือทางวิชาการ ที่ไทยให้ความช่วยเหลือในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโอกาสให้คนไทยและคนปาปัวนิวกินีไปมาหาสู่กัน

รวมทั้งการผ่อนปรนเรื่องวีซ่าด้วย ทั้งนี้ไทยและปาปัวนิวกินีจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

เช่น การยกเลิกภาษีซ้ำซ้อน ทั้งนี้สำหรับมูลค่าการค้า ไทยและปาปัวนิวกินีจะรักษาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อย่างต่อเนื่อง

รายงานอันดับมหาเศรษฐีโลกที่จัดโดยนิตยสารฟอร์บพบว่า ทั้งโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีแบบไฮเอนด์ 1,426 คน ซึ่งนับรวมสินทรัพย์ทั้งหมดของพวกเขารวมกันให้ตาลายหูอื้อที่ 5.4 พันพันล้านเหรียญสหรัฐ (5.4 trillion)

โดยสินทรัพย์มหาเศรษฐีโลกกระจุกตัวสูงที่สหรัฐอเมริกา รวมได้ 1.87 พันพันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วยฝั่งทวีปยุโรป 1.55 พันพันล้านเหรียญสหรัฐฯ

เมื่อดูประเทศในกลุ่มบริค BRIC พบว่ามหาเศรษฐีรัสเซียมีสินทรัพย์ราว 427.1 พันล้านเหรียญ ตามมาด้วยมหาเศรษฐีในสหพันธรัฐเยอรมัน 296.25 พันล้านเหรียญ เศรษฐีจีน 262.96 พันล้านเหรียญ และอินเดีย 193.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เพื่อให้เห็นภาพจึงมีการทำแผนที่ให้เห็นชัดๆว่า มหาเศรษฐีโลกมีสินทรัพย์กระจุกตัวกันที่ไหนบ้าง รวมทั้งประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลก