มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เปิดโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายตามกฎหมาย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เปิดโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายตามกฎหมาย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เปิดโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายตามกฎหมาย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ติดใบประกาศเปิดโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายและอายุงานที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเนื้อหามีดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นพนักงานประจำ
  • อายุพนักงานตั้งแต่ 45 ปีบริบูรณ์ถึง 54 ปี
  • อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • พนักงานที่ครบเกษียณอายุงานในปี 2562 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับจำนวนเงินชดเชยพนักงานจะแบ่งได้ดังนี้

  • อายุงาน 10-14 ปี พนักงานอายุ 45–50 ปี ได้เงินชดเชย 16.5 เดือน ส่วนพนักงานอายุ 51–54 ปี ได้เงินชดเชย 17 เดือน
  • อายุงาน 15–19 ปี พนักงานอายุ 45-50 ปี ได้เงินชดเชย 17.5 เดือน ส่วนพนักงานอายุ 51-54 ปี ได้เงินชดเชย 18 เดือน
  • อายุงาน 20-24 ปี พนักงานอายุ 45-50 ปี ได้เงินชดเชย 22.84 เดือน ส่วนพนักงานอายุ 51-54 ปี ได้เงินชดเชย 23.34 เดือน
  • อายุงาน 25 ปีเป็นต้นไป พนักงานอายุ 45-50 ปี ได้เงินชดเชย 26.84 เดือน ส่วนพนักงานอายุ 51-54 ปี ได้เงินชดเชย 27.34 เดือน

mitsubishi