“เซเว่น” ลุยเปิดตลาดที่กัมพูชา-ลาว หลังฟาดรายได้ปี 2561 ทะลุครึ่งล้านล้านบาท!

“เซเว่น” ลุยเปิดตลาดที่กัมพูชา-ลาว หลังฟาดรายได้ปี 2561 ทะลุครึ่งล้านล้านบาท!
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รายได้รวม 527,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.9
  • กำไรสุทธิ จำนวน 20,930 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.1

โดยมีพระเอกอย่างธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นรายได้หลักถึง 59% จากธุรกิจทั้งหมด 3 กลุ่ม ทำยอดขายไปทั้งสิ้น 308,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.8% หรือ 30,092 ล้าานบาท มีกำไรสุทธิ 19,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 113,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโครและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นผลจากความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ นายเกรียงชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเจรจาและตกลงเพื่อเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก ในการลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ 7-Eleven,Inc. สำหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินร้าน 7-Eleven ในสองประเทศดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องของบริษัท มาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมและชุมชน ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้เดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย ไปแล้วกว่า 47,000 ทุน เป็นเงินร่วมกว่า 4,000 ล้านบาทและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!