คลังยุติภาษี LTF ปี 2562 สภาธุรกิจตลาดทุนไทยไม่ค้าน

คลังยุติภาษี LTF ปี 2562 สภาธุรกิจตลาดทุนไทยไม่ค้าน

คลังยุติภาษี LTF ปี 2562 สภาธุรกิจตลาดทุนไทยไม่ค้าน
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่รัฐบาลได้ขยายเวลาเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ  LTF ใช้ลดหย่อยภาษีไปแล้วเมื่อปี 2559 โดยเปลี่ยนเงื่อนไขจากถือหน่วยลงทุน 5 ปีปฏิทินเป็น  7 ปีปฏิทิน โดยจะสิ้นสุดในปี 2562

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ยืนยัน ไม่ขอให้รัฐบาลต่อายุใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกองทุน LTF เพราะเป็นมาตรการใช้เวลามากกว่า 10 ปี จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ล่าสุดอยู่ระหว่างการศึกษาตั้งเป็นกองทุนสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยให้เข้าสู่การออมในตลาดทุนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าจะมีความมีชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้พิจารณาภายในปี 2561

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบของเม็ดเงิน LTF ที่จะไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ซึ่งข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2561 มียอดเงินลงทุนรวมใน LTD ราว 3.9 แสนล้านบาท