โดนฮุบ! “ทีวี ไดเร็ค” ซื้อหุ้น “สปริงนิวส์” 90.10% มูลค่า 949 ล้านบาท

โดนฮุบ! “ทีวี ไดเร็ค” ซื้อหุ้น “สปริงนิวส์” 90.10% มูลค่า 949 ล้านบาท

โดนฮุบ! “ทีวี ไดเร็ค” ซื้อหุ้น “สปริงนิวส์” 90.10% มูลค่า 949 ล้านบาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมบอร์ดบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 90.10% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของ สปริงนิวส์

โดยชำระค่าหุ้นให้แก่สปริงนิวส์ ในอัตราเดือนละ 7.65 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ต้องชำระตลอดอายุของใบอนุญาต จำนวน 949 ล้านบาท ชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระในอัตราเดือนละ 1.05 ล้านบาท และให้สิทธิสปริงนิวส์ขายโฆษณาอีกในสัดส่วน 30% ของเวลาที่สปริงนิวส์ผลิตรายได้ คิดเป็นเดือนละ 5.4 แสนบาท รวมเป็นเดือนละ 1.59 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการซื้อขายหุ้นของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และทีวีไดเร็ค จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทีวีไดเร็ค ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

0001

0002

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ โดนฮุบ! “ทีวี ไดเร็ค” ซื้อหุ้น “สปริงนิวส์” 90.10% มูลค่า 949 ล้านบาท