มาแล้ว!! งาน Money Expo ที่โคราช

มาแล้ว!! งาน Money Expo ที่โคราช
การเงินการธนาคาร

สนับสนุนเนื้อหา

Money Expo โคราชกระหึ่ม แบงก์/นอนแบงก์/บล./บลจ./ประกัน พร้อมด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ/หน่วยงานรัฐ-เอกชนกว่า 30 แห่ง ยกบริการทางการเงินและการลงทุนส่งตรงถึงมือ พี่น้องชาวอีสาน ตอบสนองกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว วันที่ 17-19 สิงหาคมนี้ ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช

 

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงาน มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 6 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ภายใต้แนวคิด "Unlimited Future : อนาคตไร้ขีดจำกัด" ที่ตอบสนองความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าประชาชนผู้เข้าชมงานในภาคอีสานตอนล่างที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ มหาสารคาม

นายสันติกล่าวว่า งานมหกรรมการเงินโคราชในปีนี้มีธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมกว่า 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในโคราชและภาคอีสานตอนล่างได้เลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร พร้อมตอบสนองกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในภาคอีสาน

โดยในส่วนของบริการทางการเงิน ประชาชนที่เข้าชมงานสามารถเลือกบริการอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ โดยมีแคมเปญโปรโมชั่นที่นำมาเสนอให้เป็นพิเศษภายในงาน

ด้านบริการทางการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ผนึกกำลังกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นำบริการทางการลงทุนมาให้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทาง ทั้งหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสม

"ตัวเลขเศรษฐกิจในภาคอีสานในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นการขยายตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% ตามรายได้เกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดัชนีราคาพืชผลสำคัญ เพิ่มขึ้น 1.9% จากผลผลิตออยโรงงาน มันสําปะหลังและยางพารา ส่วนทางด้าน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.9% ตามการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาล สวนอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในกลุม Hard Disk Drive กลับเขาสูระดับที่ใกลเคียงกับภาวะปกติ หลังจากอุทกภัยในภาคกลางคลี่คลายลง" 

สำหรับภาคการเงินก็มีการขยายตัวเช่นกัน โดยเมื่อเดือนเมษายน 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียอดเงินฝากรวม 525,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.53%

โดยขยายตัวจากเงินฝากทุกประเภท โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์จากการเร่งระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย ส่วนด้านสินเชื่อ ภายหลังจากปญหาอุทกภัยคลี่คลายลง ทําใหธุรกิจดําเนินกิจกรรมไดคลองตัวขึ้น สนับสนุนใหสินเชื่อการคาปลีก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อสวนบุคคลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มียอดสินเชื่อรวม 561,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.95%

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 6 ประกอบด้วย ธนาคารและสถาบันการเงิน 21 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ทหารไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) บมจ.อีซี่ บาย บ.เมืองไทยประกันชีวิต บ.ไทยประกันชีวิต บมจ.กรุงเทพประกันภัย และ บล.โนมูระ พัฒนสิน
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนอีก 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร บ.คลาสสิก โกล์ด ฟิวเจอร์ส บ.ออสสิริส บ.เอ็มทีเอส โกล์ด ฟิวเจอร์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บ.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ บ.ทัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี และ บ.เอเชีย ฟอเรสตรี้ แมนเนจเม้นท์

ทั้งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย ณ สิ้นปี พ.ศ.2552 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross Reginald Product : GRP) 1,042,130 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคต่อประชากร (GRP Per capita) 45,766 บาท ส่วนจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคอีสาน โดยมีจีดีพีจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) อยู่ที่ 159,557 ล้านบาท และมีรายได้ต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) 56,877 บาท

"จากการจัดงานมหกรรมการเงินโคราช 5 ครั้งที่ผ่านมา มีลูกค้าประชาชนชาวโคราชและภาคอีสานให้ความสนใจเข้าชมงานกว่า 790,000 คน สร้างให้เกิดมูลค่าธุรกรรมสูงถึง 51,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนและนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานมีกำลังซื้อสูง และยังมีความต้องการทางการเงินและการลงทุนอีกมาก จึงมั่นใจว่างานมหกรรมการเงินโคราชในปีนี้จะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมงานจำนวนมากเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านๆ มา"