มนตรีแนะซื้อหุ้นกลุ่ม ร.พ. หลังเปิด AEC

มนตรีแนะซื้อหุ้นกลุ่ม ร.พ. หลังเปิด AEC
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวอภิปรายในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ AEC : รู้สู้ Free Flow of Investment” ว่า การเปิด AEC จะทำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าไปลงทุนหุ้นในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ และมองว่ากิจการที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC น่าจะเป็นกิจการเกี่ยวข้องกับการบริโภค และ กิจการโรงพยาบาล ที่ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าจำเป็น และขนาดของธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้ด้าน นายคุณากร เมฆใจดี อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า นักลงทุนควรตีความข้อมูลผ่านนักวิเคราะห์ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานของบริษัทต่างประเทศ เพื่อการตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนได้อย่างเหมาะสม