พณ. เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ รับ AEC

พณ. เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ รับ AEC
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเปิดเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ยังคงมีปัญหารในเรื่องความแตกต่างในข้อกฎหมาย ฉะนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ผู้ประกอบการไทย สามารถแข่งขันได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ จะต้องปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งที่ผูกพันกับ AEC และกฎหมายภายในประเทศให้ทันสมัยขึ้น รวมถึง ข้อพิพาทระหว่างประเทศ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนของนักลงทุนไทยในอาเซียน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางส่วนแล้ว