คาด2สัปดาห์ได้คณะทำงานศึกษาตั้งนิคมอุตฯ

คาด2สัปดาห์ได้คณะทำงานศึกษาตั้งนิคมอุตฯ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยานนครราชสีมา จะสามารถเห็นแบบแผนที่เป็นรูปธรรมได้ ภายใน 2 ปี ซึ่งภายหลังจากการหารือภายในวันนี้ เพื่อรับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรมการบินพลเรือน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะที่ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นั้น ทางกรมการบินพลเรือน จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรายงานความคืบหน้าให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับทราบได้ ภายในเดือน ก.ค. 2555 นี้