เปิดราคาค่าตั๋วรถไฟความเร็งสูง 6 สถานี กรุงเทพ – โคราช

เปิดราคาค่าตั๋วรถไฟความเร็งสูง 6 สถานี กรุงเทพ – โคราช

เปิดราคาค่าตั๋วรถไฟความเร็งสูง 6 สถานี กรุงเทพ – โคราช
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม.อนุมัติแผนการลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ –หนองคาย  ตอนที่ 1 จากกรุงเทพ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. วงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท เปิดราคาค่าโดยสาร ใน 6 สถานี ถึงโคราช 535 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติให้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย ตอนที่ 1 จากกรุงเทพ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. กรองวงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้ในการดำเนินโครงการ และใช้งบประมาณในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2558 ให้นำเสนอโครงการต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทราบ ในการแก้ไขกฎหมาย การผูกพันงบประมาณและการก่อหนี้

ทั้งนี้ครม.ให้เพิ่มเติม เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่การออกแบบ การผลิตบุคลากรทางราง การก่อสร้าง และให้มีคณะกรรมการกลางในการบริหารโครงการ เนื่องจากจะมีทั้งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) และการพัฒนาเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาเมืองตลอดสองข้างทาง

โดยจากการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 5-7 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ตกลงค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบที่ 1,706 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากรอบที่กำหนดไว้ 1,824 ล้านบาท ประมาณ 118 ล้านบาท โดยจะเสนอร่างสัญญาการออกแบบ หรือสัญญา 2.1 ต่อครม. จากนั้นจะมีการลงนามว่าจ้างจีนในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. ในขณะเดียวกันจะเร่งเจรจาในส่วนของสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง หรือ สัญญา 2.2 ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ในต้นเดือนก.ย. เพื่อนำไปสู่การก่อสร้าง ตอนแรก ระยะทาง 3.5 กม.

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะเจ้าของโครงการจะว่าจ้าง กรมทางหลวง (ทล.) ในรูปแบบหน่วยงานรัฐต่อรัฐ เพื่อให้ก่อสร้างงานโยธา ตอนกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. วงเงิน 425 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนต.ค.นี้ ส่วนตอนที่ 2 ปากช่อง-คลองขนานจิตร 11 กม., ตอนที่ 3แก่งคอย-นครราชสีมา 119.5 กม.,ตอนที่ 4 แก่งคอย-บางซื่อ 119 กม. จะเปิดประมูลก่อสร้างตามปกติ โดยได้เร่งรัดให้จีนส่งแบบอย่างต่อเนื่องภายใน 4 เดือน

เส้นทางจากกรุงเทพ-นครราชสีมา จะมี 6 สถานี ได้แก่

บางซื่อ,ดอนเมือง,อยุธยา,สระบุรี,ปากช่อง,นครราชสีมา โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมที่ เชียงรากน้อย ขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(EIRR) 8.56% โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่สถานี 3 แห่ง ซึ่งเป็นที่ดินรถไฟ คือ สระบุรี 90 ไร่ ปากช่อง 541 ไร่ และนครราชสีมา 272 ไร่ ขณะที่ประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงกว้างจากการพัฒนาธุรกิจโดยรอบ การเติบโตของเมือง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะเพิ่มเป็น 11.68% และหากต่อเส้นทางไปถึงหนองคาย EIRR จะอยู่ที่ 11.45%

สำหรับกรอบวงเงินลงทุนรวม 179,413.21 ล้านบาทประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 13,069.60 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา 122,593.92 ล้านบาท ค่างานระบบไฟฟ้า (M&E) 34,078.38 ล้านบาท จัดหาตู้รถไฟ 4,480 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษา 5,190.31

โดยจะใช้รถไฟฟ้า 6 ขบวน ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ใช้เวลา 1.17 ชม. ความจุ 600 ที่นั่ง/ขบวน เปิดให้บริการปลายปี 2564 ออกทุกๆ 90 นาที /ขบวน คาดว่าจะมีผู้โดยสารในปีแรกที่เปิดให้บริการ 5,310 คน/วัน และเพิ่มขึ้นเป็น 26,830 คน ในปี 2594 โดยกำหนด

อัตราค่าโดยสารคิดจากอัตราเริ่มต้นที่ 80 บาทบวก กม.ต่อไป กม.ละ 1.83 ได้แก่

กรุงเทพ - อยุธยา ค่าโดยสาร 195 บาท 

กรุงเทพ - สระบุรี ค่าโดยสาร 278 บาท

กรุงเทพ - ปากช่อง ค่าโดยสาร 393 บาท

กรุงเทพ - นครราชสีมา ค่าโดยสาร 535 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook