กนอ.มีพื้นที่รองรับลงทุนใน EEC 50,000 ไร่

กนอ.มีพื้นที่รองรับลงทุนใน EEC 50,000 ไร่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. มั่นใจมีพื้นที่รองรับการลงทุนใน EEC ประมาณ 50,000 ไร่ รองรับเม็ดเงินลงทุน 500,000 ล้านบาทใน 5 ปี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น ในระยะ 5 ปีแรก (2560-2565) ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินด้านการลงทุน ประมาณ 500,000 ล้านบาท และจะมีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 3 พื้นที่ ประมาณ 50,000 ไร่ โดยขณะนี้มีพื้นที่นิคมฯพร้อมรองรับนักลงทุนได้ทันที จำนวน 14 แห่ง ประมาณ 12,000 ไร่ พื้นที่นิคมฯที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 7 แห่ง ประมาณ 15,000 ไร่ และ พื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรมประมาณ 10,000 ไร่ และพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 10,000 ไร่เศษ  

นอกจากนี้ นายวีรพงศ์ กล่าวว่า สำหรับ การพัฒนาโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะ 3 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การพัฒนา EEC ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EHIA ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณารายงาน EHIA โครงการฯ ครั้งแรกแล้ว โดยคาดว่าการพัฒนาท่าเรือฯจะเริ่มได้ภายในปี 2561 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2564