สสว.เผยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการSMEsมี.ค.เพิ่มขึ้น

สสว.เผยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการSMEsมี.ค.เพิ่มขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs มี.ค.60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 97.0 หลังความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้น

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ 97.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในระดับ 96.2 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การลงทุนและกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าปลีก เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนกลุ่มสาขาอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ ค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค การก่อสร้าง การขนส่ง ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยสาขาค้าส่งสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค/บริโภค การขนส่ง (คน) และร้านอาหาร ยังคงมีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 100 แสดงว่าผู้ประกอบการ SME ยังมีความเชื่อมั่นดีอยู่ 

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 101.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่ระดับ 101.2 ในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นทิศทางปกติในช่วงกลางปี แต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นสูงกว่าค่าฐานที่ 100 อยู่