“ปตท.” ขายหุ้น “บางจาก” ทั้งหมดแล้ว-ได้เงินกว่า1.3หมื่นล.

“ปตท.” ขายหุ้น “บางจาก” ทั้งหมดแล้ว-ได้เงินกว่า1.3หมื่นล.
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ปตท. ได้ขายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 374,748,571 หุ้นให้แก่ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และสำนักงานประกันสังคมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ปตท. ที่อนุมัติให้ ปตท.ขายหุ้นบางจากที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมด โดยการขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big lotTransaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซื้อหุ้นบางจากฯ จำนวน 210,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ15.25 ของจำนวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบางจากฯ ในราคาหุ้นละ 36 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,560,000,000 บาท

2. สำนักงานประกันสังคม ซื้อหุ้น บางจากฯ จำนวน 164,748,571 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.96 ของจำนวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบางจากฯ ในราคาหุ้นละ 36 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,930,948,556 บาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!